Active Training bendradarbiavimas su Šv. Ignaco Lojolos kolegija ir Lietuvos sporto akademija

81819350_2792399827485336_6963932670350852096_n.jpg
Active Training 2019 m. rugpjūčio 30 d.  pasirašė bendradarbiavimo sutartį su Lietuvos sporto akademija, įgyvendinant neformalių fizinio aktyvumo specialisto ir fizinio aktyvumo instruktoriaus programų specializaciją  Šv. Ignaco Lojolos kolegijoje
 
Šie  mokymai įgyvendinami remiantis Lietuvos Respublikos sporto įstatymu, patvirtintu 2018 metų spalio 18 d., Nr. XIII-1540. Įstatyme numatyta, kad nuo 2019 metų sausio 1 d. teisę dirbti kūno kultūros darbą turi:
 
Fizinio aktyvumo specialistai (asmenys, turintys ne sporto krypties aukštąjį išsilavinimą) – vesti sveikatingumo pratybas ir vadovauti sporto instruktoriams
Fizinio aktyvumo instruktoriai (asmenys neturintys aukštojo išsilavinimo) – talkinti fizinio aktyvumo specialistams
 
Šie mokymai parengti remiantis 2019 metų birželio 18 d. LR Švietimo, mokslo ir sporto ministro įsak. „Dėl mokymų, suteikiančių teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto sportinio meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriumi, organizavimo ir įgytų kompetencijų tobulinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Nr. V-727.
 
Mokymai skirti SIEKIANTIEMS DIRBTI FIZINIO AKTYVUMO SPECIALISTAIS arba FIZINIO AKTYVUMO INSTRUKTORIAIS IR ĮGYTI TARPTAUTINĘ ASMENINIO TRENERIO KVALIFIKACIJĄ arba SVEIKATINGUMO INSTRUKTORIAUS KVALIFIKACIJĄ. 
Atitinkamai baigus pasirinktą programą ir išlaikius kvalifikacinį egzaminą, gali būti įgyjama 3EQF lygmens tarptautinė sveikatingumo instruktoriaus (treniruoklių salės ar grupinių pratybų) kvalifikacija arba 4EQF lygmens tarptautinė asmeninio trenerio kvalifikacija. Šios kvalifikacijos yra plačiai pripažįstamos Europoje ir pasaulyje, treneriai registruojami Europos sveikatingumo trenerių registre (European Register of Exercise Professionals, angl. EREPS)